מידע למבקר 9845*

אויר דחוס

אקספו תל אביב מציע שירות התחברות לאויר דחוס בכל הביתנים ובכל שטחי החוץ.

החיבור יבוצע על ידי צוות החזקה המקצועי של אקספו תל אביב, באחד מימי ההקמה של האירוע / תערוכה / יריד ובתיאום מראש.

האויר המסופק הינו אויר חיצוני ומידת הלחות שלו הינה מידת לחות האויר (האוויר עובר דרך מייבש), בלחץ 8 עד 10 בר. המציג מתחייב להרכיב מחבר קפיצי/חיבור מהיר לציוד המתחבר למערכת האוויר הדחוס,
על מנת לאפשר חיבור למערכת האויר הדחוס המרכזית.

הזמנת השירות תבוצע ישירות מול אגף התפעול של החברה. על ידי מילוי טופס הזמנת שירותים.
להורדת הטופס לחץ כאן.

טופס ההתחייבות לתשלום הינו אינטגרלי, והזמנתכם תבוצע רק במידה וטופס זה מולא במלואו והתקבל ע"י אגף התפעול – להורדת הטופס לחץ כאן.

את הטופס המלא יש לשלוח לכתובת המייל mady@fairs.co.il ולוודא הגעה.
לטופס זה יש לצרף סקיצה של המיקום הדרוש לאויר דחוס.

במידה והדרישה לאויר דחוס אינה אפשרית מבחינת טכנית במרכז הירידים, תישלח הודעה למזמין בנושא, וכמובן יימצא הפתרון החלופי הטוב ביותר עבור המזמין.

את ההזמנה במלואה יש להעביר אל אגף התפעול לא יאוחר משבעה ימי עבודה טרום הקמת האירוע, על מנת שנוכל לבצע את ההזמנה במלואה על הצד הטוב ביותר.

לפרטים נוספים:
אגף תפעול
משרד: 03-6404245
מייל: mady@fairs.co.il

קבלת מידע מאקספו תל אביב

לקבלת מידע מאקספו תל אביב מלאו את הטופס הבא. יש למלא את כל השדות.