מידע למבקר 9845*

חשמל

אקספו תל אביב מציע שירות התחברות לנקודת חשמל בכל ביתני המתחם ושטחי החוץ, עבור תערוכות המופקות ע"י אקספו תל אביב.
(חשוב לציין כי בתערוכות אשר אינן מופקות ע"י אקספו תל אביב, הזמנת החשמל תבוצע מול מארגן האירוע ישירות).

סוגי חיבורי החשמל הקיימים הינם שקע חד פאזי ותלת פאזי, כאשר שקע תלת פאזי יסופק באופן אוטומאטי לכל מציג אשר הזמנתו הינה מעל 9 קוו"ט חשמל.

החיבור יבוצע ע"י צוות האחזקה המקצועי של אקספו תל אביב ביום ההקמה של התערוכה.

הזמנת השירות תבוצע ישירות מול אגף התפעול של החברה, ע"י מילוי טופס הזמנת שירותים.
להורדת הטופס לחץ כאן.

טופס ההתחייבות לתשלום הינו אינטגרלי, והזמנתכם תבוצע רק במידה וטופס זה מולא במלואו והתקבל ע"י אגף התפעול – להורדת הטופס לחץ כאן.

את הטופס המלא יש לשלוח לכתובת מייל mady@fairs.co.il ולוודא הגעה.

את ההזמנה במלואה יש להעביר אל אגף התפעול לא יאוחר משבעה ימי עבודה טרום הקמת האירוע, על מנת שנוכל לבצע את ההזמנה במלואה על הצד הטוב ביותר.

לפרטים נוספים:
אגף תפעול
משרד: 03-6404245
מייל: mady@fairs.co.il

קבלת מידע מאקספו תל אביב

לקבלת מידע מאקספו תל אביב מלאו את הטופס הבא. יש למלא את כל השדות.