מידע למבקר 9845*

מידע למציגים

mor_6_81

לפרטים נוספים נא לפנות למנהלת הכנס:

ניתי סימוני
03-6404410
niti@fairs.co.il

לא תורשה השתתפות בכנס, למציגים מתחום הלימודים ו/או התעסוקה בחו"ל.

 

 

קבלת מידע מאקספו תל אביב

לקבלת מידע מאקספו תל אביב מלאו את הטופס הבא. יש למלא את כל השדות.