מידע למבקר 9845*

חשמל ובטיחות

באקספו תל אביב מתקיימים מאות אירועים בכל שנה, הכוללים בינוי מאסיבי, הקמות מורכבות,
עבודות בגובה ועוד.
אנו מאמינים כי בטיחות לקוחותינו ומבקרינו הינה ערך עליון ומקפידים על כל כללי הבטיחות כמתחייב.

קיום אירוע במרכז הירידים מותנה בהגשת תכניות מאושרות וחתומות של מהנדס בטיחות
ומהנדס חשמל כדין.
על המארגן/מפיק לדאוג לאישור מהנדס בטיחות וחשמל טרם פתיחת האירוע.

כל מארגן/מפיק יוכל לבחור אחד מהספקים המומלצים על ידנו על פי שיקול דעתו.

בנוסף להגשת תכניות בטיחות וחשמל באחריות המארגן/המפיק לוודא כי כל עבודות ההקמה והפירוק ייעשו אך ורק בנוכחות ממונה בטיחות מוסמך כדין מטעמו ובהתאם לכל כללי הבטיחות המתחייבים
לפי דין.

בתחום יועצי הבטיחות ניתן יהיה לפנות ל-5 ספקים. ראה סעיף ספקי שירות או לחץ כאן
בתחום מהנדסי החשמל ניתן יהיה לפנות ל-3 ספקים. ראה סעיף ספקי שירות או לחץ כאן

מצורף מידע בסיסי לגבי הרישיונות וההיתרים הקיימים בידי מרכז הירידים,
והנהלים לשמירה על כללי הבטיחות והרישוי במקום,
להנחיות רישוי ובטיחות לאירועים ותערוכות באקספו תל אביב – לחץ כאן

הנחיות תפעוליות:
על מנת שנוכל להבטיח את איכות השירותים הניתנים לכם,
עלינו לשמור על תשתיות מרכז הירידים אשר משמשות אתכם בפעילות השוטפת,
להנחיות תפעוליות לקיום פעילות בשטחי אקספו תל אביב – לחץ כאן

קבלת מידע מאקספו תל אביב

לקבלת מידע מאקספו תל אביב מלאו את הטופס הבא. יש למלא את כל השדות.