מידע למבקר 9845*

צוות

הנהלת החברה

עו"ד תמיר דיין
מנכ"ל

עו"ד טל לוי
ע' מנכ"ל

עו"ד ליטל דיין
יועצת משפטית ומזכירת חברה

הגב' נטלי קידר
מנהלת לשכת מנכ"ל וכ"א

הגב' איריס מזאל
סמנכ"לית שיווק ומכירות

הגב' נטלי מרילי
מנהלת אגף מכירות

הגב' עדי גינדי
סגנית מנהלת אגף מכירות

רו"ח ליאור הרנשטיין
מנהל אגף כספים

מר אייל עובדיה
מנמ"ר

מר איגור גויכשטיין
מנהל אגף תפעול

מר ג'פרי שלמוני
מנהל מחלקת שירות

מר ליאור דסקל
מנהל זכיינים, תכנון ובינוי

מר יקיר אוזנה
קב"ט ראשי

 

דירקטוריון החברה

חברי הדירקטוריון:
הגב' רונית חורש, הגב' אירית בן דב יבלונקה, מר אילן רוזנבלום, מר ניר סיביליה, מר גל שרעבי, מר ראובן לדיאנסקי, הגב' אסנת הרוש, הגב' סיגלית חורי הלבן, הגב' יעל מוריץ, הגב' יעל צחורי, מר שלמה מסלאוי, מר יצחק כהן
 

קבלת מידע מאקספו תל אביב

לקבלת מידע מאקספו תל אביב מלאו את הטופס הבא. יש למלא את כל השדות.