מידע למבקר 9845*

עומסי תליה

כחלק ממצוינות בשירות של מרכז הירידים ובכלל זה דאגה לבטיחות קהל לקוחותינו ולמבקרינו, להלן עומסי התליה המותרים בביתני מרכז הירידים, אשר נועדו לשמש ככלי בידיכם לתכנון נכון ובטוח של אירועים שברצונכם לקיים בשיטחינו.

למניעת ספק מובהר, כי אין בשימוש בחוברת זו על ידיכם כדי לגרוע מחובתכם להסתייע ביועץ בטיחות ולהציג בפני מרכז הירידים לפני קיום כל אירוע אישור בטיחות מטעמנו.

להורדת החוברת – לחץ כאן

קבלת מידע מאקספו תל אביב

לקבלת מידע מאקספו תל אביב מלאו את הטופס הבא. יש למלא את כל השדות.